Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

Ogólne Informacje o Sakramentach

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Pierwszej  Komunii św. w  Guerin Prep.  odbywają się: pierwsza zmiana od 11:15am do 12:00pm i druga zmiana od 3:15pm do 4:00pm w sobotę.

Katecheza przygotowująca do Sakramentu Pierwszej  Komunii św. na  Harlem w sobotę  rozpoczyna się od godz. 8:00am do 8:45am, w poniedziałek od godz. 4:30pm do 5:15pm. 

Katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania na Harlem w piątek rozpoczynaćasię od godz. 7:45pm do 8:30pm.  

Religia we wszystkich innych klasach, oprócz  klas sakramentalnych, odbywa się w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Sakramenty święte. są przygotowywane i celebrowane przez naszą szkołę w ścisłej współpracy z Parafią św. Władysława przy 5345 W. Roscoe Ave Chicago.

Sakrament
Pierwszej Komunii Świętej

Formularz do Pierwszej Komunii Świętej

  SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki przekazuje informacje o Sakramencie Pierwszej Komunii Świętej  na rok szkolny 2018/2019.

Wierzący rodzice mają obowiązek chrześcijańskiego wychowania swych dzieci.  Poprzez zawarcie związku małżeńskiego oraz ochrzczenia swego dziecka, przyjęli na siebie obowiązek wychowania go w wierze.  Ponieważ dzieci to największy nasz skarb, dlatego wszyscy razem pomożemy im dobrze przygotować się do tego dnia kiedy przyjmą Chrystusa do swego serca.

Sakramenty Święte w naszej szkole organizujemy wspólnie z parafią św. Władysława
(St. Ladislaus Church) 5345 W Roscoe, Chicago IL 60641.
 
Stosując się do wymogów Archidiecezji informujemy, iż do Sakramentu I Komnii Świętej mogą przystąpić dzieci, które są objęte conajmniej dwuletnią nauką katechizacji.  Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki są w takim systemie, natomiast dzieci spoza naszej szkoły muszą przedstawić katechecie zaświadczenie o katechizacji z innego miejsca.       Do Sakramentu I Komunii Świętej przystępują uczniowie klas drugich.
 
Sakrament I Komunii św. odbędzie się w sobotę 11 maja 2019r. o godz.10am.
W tym roku szkolnym wszystkie dzieci przystąpią do Sakramentu Pierwszej Komunii o św. w jednej grupie wszystkie razem.

Strój obowiązujący dla dziewczynek -  białe sukienki, dla chłopców - ciemne garnitury.
 
Pierwsza Spowiedź św. odbędzie się w piątek 10 maja 2019r. od godz. 4pm do 6pm.
Próby będą się odbywały:  7 i 8 maja / wtorek,środa/-  godz.7:00pm.

Zapraszamy również wszystkie dzieci na „Biały tydzień” od 12 do 16 maja o godz.7pm.  w strojach komunijnych./od niedzieli do czwartku.

Drodzy Rodzice!  Zależy nam na tym by przygotowanie do I Komunii św. stało się okazją do odrodzenia życia religijnego w rodzinie, dlatego pragniemy objąć katechizacją nie tylko dzieci ale i rodziców.  W związku z tym zapraszamy prawie w każdą drugą niedzielę miesiąca  na Mszę św. o godz. 1:30pm oraz na spotkania po mszy w sali pod kościołem.  Udział w tych mszach jest OBOWIĄZKOWY! Na każdej Mszy będzie sprawdzana obecność. Dwie nieobecności na Mszy św. mogą spowodować niedopuszczenie do Sakramentu I Komunii św.  Dzieci zachęcamy do pilnego uczenia się katechizmu i uczęszczenia na msze św. Spotkania - katechezy z rodzicami będą odbywać się :14 października2018r.,11 listopada 2018r., 9 grudnia 2018r., 13 stycznia 2019r., 10 lutego 2019r.,10 marca 2018r., 28 kwietnia 2019r., 12 maja 2019r.
Serdecznie prosimy Państwa o udział w w/w Mszach św. i  spotkaniach!
Opłata za przygotowanie do Sakramentu I Komunii św. wynosi dla uczniów naszej szkoły:

  #    1 dziecko = $340
 
W sumie tej wliczone są opłaty lekcji religii ,opłata kościelna,  różaniec, Biblia,  świeca, modlitewnik, książeczka 1-piątkowa, obrazek, dekoracja kościoła, kwiaty, zestaw 5 zdjęć, DVD, zespół muzyczny, livestriming, organista i pielgrzymka.

Opłata za przygotowanie do Sakramentu jest bezzwrotna.

 Rodzice dzieci komunijnych otrzymają formę, którą należy wypełnić i dostarczyć ze świadectwem chrztu św. /Certificate of Baptism/ katechetom lub wychowawcom klas uczącym w poszczególnych klasach do końca listopada.
 
Opłatę za sakramenty święte można uiścić w dniu 14 października na spotkaniu pod kościołem lub w wyznaczonych dniach i miejscach :

Budynek Guerin Prep:
17 listopada oraz 8 grudnia od godz. 8am do 9am i od godz. 11:30am do 12:30pm (przy głównym wejściu do budynku szkoły)

Budynek Harlem

16 listopada od od 8am do 9:00am. i 19 listopada od 5pm do 7pm. oraz 8 grudnia od 8am do 9am  i 10  grudnia od godz.  5:00pm do  7:00pm.

Po wyznaczonych terminach dotyczących uiszczenia opłaty za sakrament Komunii św. będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości $15.
 
W sprawie opłat za Sakrament Pierwszej Komunii św. proszę kontaktować się z: p.
prezes Anetą  Dudek tel.(773)297-3134.
 
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville Indiana odbędzie się w niedzielę 19 maja 2019r. Wyjazd własnymi samochodami, msza  rozpoczyna się o godz. 12pm w Merville Indiana.   W programie Msza św, oglądanie Panoramy, pizza, gry i zabawy. Posiłek opłacony tylko dla dzieci komunijnych.
 
Wszelkie informacje pod telefonami:
Katecheci :
Guerin Prep.
-p. G. Wójtowicz 773-590-4042 
-p. C. Jabłońska 773-544-6573
-p. K. Lachman 773-910-6971.                                       
Harlem         
-p.D. Strek 773-577-1990

Dyrektor szkoły - Urszula A. Gawlik  / Prezes Koła  Rodzicielskiego - Aneta Dudek   
Koordynator katechetyczny - Cecylia Jabłońska

Sakrament
Bierzmowania

Kandydat do Bierzmowania - forma
Swiadek do Bierzmowania - forma
Godziny Serwisowe - forma

Informacje o Sakramencie Bierzmowania będą dostępne po pierwszym spotkaniu z rodzicami i ustaleniu szczegułów. Sakrament Bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 23 marca 2019.