Polska            Szkoła

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

założona w  1951r.

INFORMACJA O ZAPISACH DO POLSKIEJ SZKOŁY 
im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Data i miejsce zapisów:
27 sierpnia 2018 od godz. 5:45pm do 8:00pm w budynku na Harlem, wejście od tyłu. 

Data i miejsce zamawiania podręczników:
W tych samych godzinach co zapisy

Data i miejsce odbioru podręczników zamówionych do
 31 lipca 2018:
w tym samym czasie co zapisy (z wyjątiem zamówień które zawierały 6-G)


​WEJŚCIE DO SZKOŁY OD TYŁU BUDYNKU

Opłaty za szkołę wynoszą:      $395 za jedno dziecko
​                                                                $660 za dwoje dzieci
                                                                  $785 za troje i więcej.

Dodatkowa opłata $20   jest w klasach przedszkolnych i licealnych.
Dodatkowa opłata GRADUACYJNA  $40 jest również w klasie  VIII i III liceum (toga, wisiorek i poczęstunek).


Opłate za szkołę można uiścić w formie gotówki, czeków, lub money orders. Preferowaną formą opłaty są czeki lub money orders. Czek lub money order powinien być wystawiony na T. Kosciuszko School of Polish Language. 

Otwieramy następujące klasy w poszczególnych lokalizacjach:

Harlem / piątek/ zajęcia od godz. 5:00pm – 8pm
KLASY: V, VI, VII, VIII, IL, IIL, IIIL

Harlem / sobota/ zajęcia od godz. 8:30am – 11:30am
KLASY: przedszkole, O, I, II, III,IV.

Guerin Prep. / zajęcia od godz. 8am – 11:30am /I zmiana/
KLASY: przedszkole 3 latki, 4 latki, 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
oraz I liceum, II liceum, III liceum

 Guerin Prep. /zajęcia od godz. 12:00pm – 3:30pm /II zmiana/
KLASY: przedszkole 3 latki, 4 latki, 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
oraz klasa dwujęzyczna

HARLEM / poniedziałek/ zajęcia od godz. 5pm – 8pm
KLASY: 0, I , II , III,  IV, V.

Szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia tych klas, w których nie będzie co najmniej 15 uczniów.

Prosimy Rodziców o obowiązkowe zgłaszanie przy zapisach jak również nauczycielowi  wszelkich uczuleń i problemów zdrowotnych dziecka.

Zapraszamy do zapisywania dzieci w pierwszych terminach podanych przez szkołę, ponieważ później nie gwarantujemy miejsca w klasach. Przy zapisach prosimy o podawanie nazwisk uczniów do Sakramentów: Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania.

Przypominamy, że do klas zerowych przyjmujemy dzieci, które ukończyły 5 lat, a do klasy I dzieci, które ukończyły 6 lat i klasę zerową.

Przy zapisachbędzie można zamówić podręczniki które będą do odebrania w wyznaczonym przez szkołę terminie.

wróć do góry

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Okładki podręczników na rok szkolny 2018/2019
Przedszkole
P-1 Maja uczy się i bawi - część 1  $20.00 
P-2 Maja uczy się i bawi - część 2  $20.00 


​Klasa 0
0-1 Kubuś idzie do szkoły - (I)  $20.00 
0-2 Kubuś idzie do szkoly - (II)  $20.00 
0-R Religia - Bóg i Ja  $20.00 
Z-K Pierwsze próby polskiej kaligrafii  $10.00 
Z-3 Zeszyty – 3  $5.00 


​Klasa 1
1-1 Elementarz  $20.00 
1-2 Ćwiczenia elementarzowe  $25.00 (nowe wydanie)
1-3 Ćwiczenia w mówieniu  $19.00 
1-R Religia - Poznajemy Pana Jezusa  $21.00 
Z-K Pierwsze próby polskiej kaligrafii  $10.00 
Z-3 Zeszyty – 3  $5.00 
 

​Klasa 2
2-1 Asy z II klasy - czytanka  $19.00 
2-2 Asy z II klasy - ćwiczenia  $30.00 
2-R Religia - Komunia z Panem Jezusem $21.00 
Z-3 Zeszyty – 3  $5.00 


​Klasa 3
3-1 Z uśmiechem i słońcem - Wesołe lekcje  $19.00 
3-2 Z uśmiechem na twarzy - gramatyka i ortografia  $25.00 
3-R Religia - w przyjaźni z Panem Jezusem  $21.00 


​Klasa 4
4-1 Piękna nasza Polska cała - czytanka  $25.00 
4-2 Piękna nasza Polska cała - ćwiczenia  $25.00 
4-R Religia - Kanaan - Ziemia Obiecana  $21.00 


​Klasa 5
5-1 W radosnym kręgu - czytanka  $19.00 
5-2 W radosnym kręgu - ćwiczenia  $25.00 
5-H Historia Polski - średiowiecze  $25.00 
5-R Religia - Effatha - Znaki i Cuda  $21.00 

​Klasa 6
6-1 Sercem w stronę ojczyzny - czytanka  $20.00 
6-2 Sercem w stronę ojczyzny - ćwiczenia  $25.00 
6-H Historia Polski - czasy nowożytne  $25.00 
6-G Geografia Polski - klasa 6  $19.00 
6-R Religia - Perła Królestwa Bożego  $21.00 


​Klasa 7
7-1 Bliżej Polski - czytanka  $20.00 
7-2 Bliżej Polski - ćwiczenia  $25.00 
7-H Historia Polski - od niewoli do nepodległego państwa  $25.00 
7-G Geografia Polski - klasa 7  $19.00 
7-R Religia - Emmaus - z Jezusem przez życie  $21.00 


Klasa 8
8-1 Do Kraju Tego - czytanka  $20.00 
8-2 Do Kraju Tego - ćwiczenia  $25.00 
8-H Historia Polski - od II do III Rzeczypospolitej  $20.00 
8-G Geografia Polski - klasa 8  $19.00 
8-R Religia - Przyjdź Duchu Święty  $21.00 


​Liceum
L-1 Podręcznik literacko-językowy 
- starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie  $40.00 

L-2 Podręcznik literacko-językowy 
- romantyzm, pozytywizm, młoda polska  $40.00 

L-3 Podręcznik literacko-językowy 
- dwudziestolecie międzywojenne, wojan i okupacja, współczesność  $40.00 

L-G Geografia Polski - wędrówki geograficzne  $25.00 

wróć do góry

Lokacja
i
kontakt ze szkołą

Polska Szkoła im. Tadeuszko Kościuszki w Chicago prowadzi zajęcia lekcyjne w dwóch lokacjach. Pierwszą lokacją jest bydynek przy ulicy Harlem gdzie zajęcia są prowadzone w piątki, soboty i poniedziałki. Drugą lokacją jest budynek szkoły Mother Guerin Prep. przy ulicy Belmont gdzie zajęcia prowadzone są w soboty.

Z dyrektorem szkoły lub prezesem szkoły można kontaktować sie telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną:

dyrektor: Urszula Gawlik, tel. (773) 909-5522, email: [email protected] 

prezes: Aneta Dudek, tel. (773)  297-3134, email: [email protected]
Adres budynku na Harlem:

5341 N Harlem Ave
Chicago, IL 60656
tel: (773) 775-1597
email: [email protected]
Adres budynku szkoły Guerin Prep:

8001 W Belmont Ave
River Grove, IL 60171
tel: prosimy o kontakt z dyrektorem lub prezesem
email: [email protected]

wróć do góry

Lista Email

Adres Email
Imię dziecka
Imię i nazwisko jednego z rodziców
Klasa
Nazwisko dziecka
Wyślij
Szkoła Kościuszki wysyła wszystkie informacje do rodziców drogą elektroniczną. Jeżeli podczas zapisów do szkoły nie został podany adres email lub adres został błędnie zapisany możesz sam się dopisać do naszej listy email.

Wypełnij formę po lewej stronie i naciśnij przycisk wyślij. Forma musi być wypełniona w całości. Niekompletna forma nie zostanie wysłana. Informacje będą wysyłane tylko po zwerifikowaniu podanych informacji. 

wróć do góry

Statut Polskiej Szkoły
im. Tadeusza Kościuszki
w Chicago

 Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki przez ponad 65 lat operowała na zasadzie Statutu, który został napisany w 1966 roku. W roku 2016 została utworzona komisja statutowa, która podjęła pracę nad nowym statucie szkoły.

Podczas zapisów na rok szkolny 2017/2018 rodzice mieli możliwość złożenia deklaracji o zatwierdzeniu i akceptacji nowego opracowanego przez komisję statutową od września 2016r do września 2017r. W tym samym czasie była możliwość by rodzice mogli wypowiedzieć się na temat proponowanego statutu. Po otrzymaniu komentarzy od rodziców komisja statutowa spotkała się jeszcze dwa razy w grudniu 2017r. i w styczniu 2018r. Wszelkie poprawki wprowadzone do proponowanego statutu były tylko i wyłącznie poprawkami nie zmieniającymi treści.
Wersja ostateczna statutu została zaakceptowana i przegłosowana na Walnym Zebraniu 3 marca 2018r.
 
Niżej znajduje się link do nowego statutu.
Statut Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszko w Chicago.
Zatwierdzony na Walnym Zebraniu 3 marca 2018r.

wróć do góry

Wolny słuchacz

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago oferuje zajęcia lekcyjne na zasadzie "Wolnego słuchacza". Po więcej informacji kto może być wolnym słuchaczem prosimy o kontakt z nauczycielem prowadzącym klasę do której uczęszcza dziecko.
Zasady i Regulamin wolnego słuchacza

wróć do góry

Drodzy Rodzice

Korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w naszej szkole podczas zajęć jest zabronione. Jeżeli uczeń musi posiadać telefon, wchodząc do klasy oddaje go nauczycielowi, a wychodząc zabiera. Może korzystać z telefonu jedynie podczas przerw jeżeli zaistnieje taka potrzeba i za zgodą nauczyciela.

Jeżeli uczeń będzie używał telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne w trakcie trwania szkoły i lekcji zostanie mu on odebrany i przekazany dyrektorowi szkoły, który  przekaże go rodzicowi w terminie określonym przez nauczyciela i dyrektora szkoły.

wróć do góry